Radi pripravíme cenovú ponuku aj na vašu akciu stačí vyplniť kontaktný formulár. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov (viď nižšie a VOP*   
Spracovanie osobných dát
Vyplnením vašich osobných údajov sa PAPA GRILL, s.r.o., so sídlom: Brnenská 2849/4, 901 01 Malacky, stane prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Z právneho titulu zákonnej povinnosti evidujeme Email, Meno, Priezvisko, Telefon, časovo neobmedzene. Tieto údaje spracovávame s cieľom vybavenia požiadavky.
Vaše práva
Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov, ak to bude možné. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade, že ste nám dali súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou dodávateľa tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na e-mail info@papagrill.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:PAPA GRILL, s.r.o., Brnenská 2849/4, 901 01 Malacky.

PAPA GRILL s. r. o.

Brnenská 2849/4, 901 01 Malacky

IČO: 45 689 679, DIČ: 2023089079
IČ DPH: SK2023089079

Sledujte nás

PPGRL s.r.o.

Brnenská 2849/4, 901 01 Malacky

IČO: 35 758 881
 

Sledujte nás

Táto webová stránka používa cookies
Používaním stránok papagrill.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.